Verborgen gebrek koopwoning

Verborgen gebrek koopwoning? Dan staat u waarschijnlijk voor een enorm dilemma. Zowel als koper als de verkopende partij. Want wie is er nu eigenlijk verantwoordelijk voor de bijkomende kosten? Hoewel de meeste verkopen tamelijk goed verlopen, ontstaan er ook ieder jaar weer problemen bij de verkoop van een huis. Niet tijdens de verkoop zelf, maar achteraf. Wanneer bijvoorbeeld plotseling blijkt dat er een enorme lekkage in huis aanwezig is, er iets mis is met de fundering, het dak lekt of het huis op vervuilde grond is geplaatst. Sommige zaken zijn relatief eenvoudig op te lossen, anderen kosten enorm veel tijd én geld. En soms is het hierdoor niet eens meer mogelijk om in het huis te wonen.

Volgens de Nederlandse wetgeving mag u als koper verwachten dat u een bewoonbaar huis koopt. Indien er toch gebreken zijn die dit niet mogelijk maken, dan is de verkopende partij verplicht om deze tijdig te melden. Bij een verborgen gebrek koopwoning kan de verkopende partij in veel gevallen dan ook aansprakelijk worden gesteld. Maar dit is lang niet altijd het geval. Hoe dat zit, leest u hier.

Laat u adviseren door een jurist


Bij het constateren van een verborgen gebrek koopwoning is het vooral belangrijk om zo spoedig mogelijk actie te ondernemen. Laat je daarom vroegtijdig informeren en adviseren door iemand die hier verstand van heeft. Gelukkig zijn er verschillende juristen beschikbaar die ruimschoots ervaring hebben met zaken waarbij verborgen gebreken een grote rol speelden. Zij kunnen u dan ook precies vertellen waar u wel of juist geen recht op heeft. Bovendien kunnen zij ook samen met u de mogelijke stappen doornemen die nodig zullen zijn om de kosten op de verkopende partij te verhalen. De Woning Jurist helpt u graag verder met juridische bijstand.

Zorg ervoor dat u niet alleen zo spoedig mogelijk juridische hulp zoekt, maar ook dat u snel de verkopende partij op de hoogte stelt. Laat weten welke verborgen gebreken aangetroffen zijn, hoe hoog de kosten zullen oplopen en ook dat u juridische hulp gaat inschakelen. Met een beetje ‘geluk’ werkt de verkopende partij goed mee en zijn de kosten binnen mum van tijd gedekt. Het kan echter ook gebeuren dat deze partij de schuldvraag weigert op zich te nemen. In dat geval moet er meer bewijs worden geleverd en zal de zaak misschien zelfs voor moeten komen bij de rechter.

Verborgen gebrek koopwoning: wat zijn mijn plichten?

Als koper heeft u ook een aantal plichten. Wanneer u hier niet aan voldoet, dan kan dit tegen u worden gebruikt in een mogelijke rechtszaak. En in dat geval bestaat zelfs de kans dat u zelf eindverantwoordelijk wordt gehouden voor de kosten. De belangrijkste plicht van de kopende partij is de onderzoeksplicht. Hiermee wordt bedoeld dat u zelf ook moeite heeft gedaan om mogelijke gebreken vast te stellen. Een bouwkundig expert inschakelen is daarom altijd een goede keuze. Wanneer deze niets heeft aangetroffen, maar u wel een rapport kunt aantonen, dan staat u altijd in uw recht. U heeft er immers alles aan gedaan om gebreken op te sporen.


Andersom geldt ook dat de verkopende partij verplicht is om verborgen gebreken te melden. Zo kan er eventueel nog wat aan de verkoopprijs worden gedaan om zo de toekomstige kosten te vergoeden. Besluit de verkopende partij dit willens en wetens niet te doen? Dan is hij in de meeste gevallen eindverantwoordelijk voor de gevolgen.