Overeenkomst van opdracht

Een overeenkomst van opdracht wordt gebruikt om de afspraken die twee partijen met elkaar maken vast te leggen. Hierbij gaat het altijd om het verrichten van werkzaamheden. De ene partij voert deze opdracht uit (de opdrachtnemer) en de andere partij vraagt de opdracht aan (de opdrachtgever). De opdrachtnemer verricht dus eigenlijk bepaalde werkzaamheden voor de opdrachtnemer. Veel mensen denken dan ook dat dit op een arbeidsovereenkomst lijkt. Maar dat is het niet! Belangrijker nog: de overeenkomst van opdracht kent een andere wetgeving dan de arbeidsovereenkomst.

Laten controleren of opstellen?

Wilt u een overeenkomst van opdracht controleren of laten opstellen? Kijk op de website: overeenkomst van opdracht.

Geen arbeidsovereenkomst?

Maar wat is dan precies het verschil tussen een overeenkomst van opdracht en een arbeidsovereenkomst? Dit is eigenlijk eenvoudig te beantwoorden. Bij een overeenkomst van opdracht is er meestal geen spraken van een onbepaalde duur van de werkzaamheden. Daarnaast is de opdrachtnemer vrij om zijn dienst in te vullen zoals hij dat wilt, als hij de opdrachtgever hierin maar tegemoet komt. Er is dus geen gezagsverhouding. Daarnaast is er geen sprake van vakantietoeslagen en hoeft ziekte ook niet uitbetaald worden. Een overeenkomst van opdracht zien we dan ook meestal terug bij zzp’ers. De opdrachtnemer is immers niet verplicht om exclusief voor de opdrachtgever te werken. Deze mag ook buiten hem om andere werkzaamheden verrichten.

De Belastingdienst kan in sommige gevallen toch oordelen dat er van een overeenkomst van opdracht eigenlijk geen sprake is. In dat geval wordt de ‘samenwerking’ als arbeidsovereenkomst beschouwd en zal dit ook dusdanig door de wet zo behandeld worden. Dit kan voor zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer ingrijpende gevolgen hebben.

Zo kan de opdrachtgever plotseling bestempeld worden als werkgever. In dat geval betekent het ook dat hij werkgeverslasten moet afdragen. Dit betekent bijvoorbeeld ook het schenken van een vakantievergoeding, enzovoorts. In de periode dat de opdrachtnemer voor hem heeft gewerkt, moet hij alles terugbetalen!

De opdrachtnemer kan niet meer als zelfstandige gezien worden. Dat kan enorme financiële gevolgen hebben, omdat hij geen gebruik meer kan maken van zijn aftrekposten.

Wat zijn de voordelen van een overeenkomst van opdracht?

Een overeenkomst van opdracht is eenvoudig op te stellen. Dit hoeft bovendien ook niet per se volgens de wettelijke richtlijnen te gebeuren. De wetgeving is enkel in het leven geroepen om conflicten op te lossen bij mensen die niet van tevoren afspraken hebben gemaakt. Als jullie duidelijke afspraken hebben gemaakt en dit ook hebben vastgelegd in de overeenkomst, zal dit altijd bindend zijn. Maar wat zijn nu precies de voordelen van het opstellen van een overeenkomst van opdracht? Wij zetten ze voor u op  een rijtje.

  • Het is geheel aan u en de andere partij om de vorm te bepalen. U kunt de overeenkomst invullen zodat deze eventueel door de Belastingdienst kan worden goedgekeurd, maar dit is echter niet noodzakelijk. Zolang u zich aan de wetgeving houdt en er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst, bent u geheel vrij om de overeenkomst op te stellen.
  • Als opdrachtgever kunt u uw onderneming veel beter beschermen dan bij een arbeidsovereenkomst. Als de opdrachtnemer de opdrachten niet goed uitvoert, kunt u simpelweg voor een andere kiezen. Bij een officieel dienstverband is dit echter een stuk lastiger.