Ontslagrecht: vraag altijd om een getuigschrift!

Heeft u pas ontslag gekregen? Dan heeft u altijd recht op een getuigschrift. Hierbij maakt het niet uit of het ontslag met wederzijds goedvinden was of via de kantonrechter of het UWV is geregeld, u behoudt altijd uw recht op een getuigschrift. Vaak is het echter wel zo dat je hier zelf om moet vragen bij de werkgever. Deze geeft deze vrijwel nooit vanzelf mee. In het getuigschrift wordt aangegeven dat u daadwerkelijk voor dit bedrijf gewerkt heeft, hoeveel uren u dit heeft gedaan en wat de functie precies inhield. Dit kan ontzettend handig zijn bij het voeren van sollicitatiegesprekken met andere bedrijven. Daarom adviseren wij om het getuigschrift altijd aan te vragen, ongeacht de situatie met uw ex-werkgever, want dan heeft u het in elk geval bij de hand als dit nodig blijkt te zijn. 

(Dis)functioneren in getuigschrift

Bij ontslag kan het contact met de werkgever wat gespannen verlopen. Daarom vinden veel werknemers het lastig om een getuigschrift aan te vragen. Bovendien denken ook nog steeds veel mensen dat een getuigschrift bij ontslag nooit slim is om aan te vragen.  Hier kan de werkgever immers ook uw disfunctioneren in aangeven. Dit is echter niet juist.

Een werkgever mag, indien dit gevraagd wordt door de werknemer, een paragraaf over het functioneren van de werknemer toevoegen. Dit hoeft echter niet. Sterker nog: volgens de wet mag de werkgever niet zomaar iets over uw functioneren in een getuigschrift zetten. Dit gebeurt dan ook alleen als u er zelf om vraagt. Als er een kans bestaat dat de werkgever zich negatief over u uitlaat, is het natuurlijk niet verstandig om dit te vragen.

Sommige mensen laten echter in een beëindigingsovereenkomst opnemen dat zij recht hebben op een positief getuigschrift. Bij ontslag met wederzijds goedvinden is dit dan ook vaak wel een aanrader. Met positieve reviews van uw vorige werkgever, maakt u immers een betere kans op de arbeidsmarkt. Controleer het getuigschrift nog wel goed voordat u deze aan een ander bedrijf overhandigd. Zo weet u zeker dat er geen gekke of belastende dingen in staan. 

Wat zegt het ontslagrecht?

Door het ontslagrecht worden werknemers zoveel mogelijk beschermt tegen ontslag. Natuurlijk kan dit niet altijd voorkomen worden. Jaarlijks worden er nog steeds duizenden Nederlanders ontslagen. In het ontslagrecht staat ook dat de werknemer voor zijn rechten mag opkomen. Hierbij geldt natuurlijk ook een positief getuigschrift. Alhoewel het niet gebruikelijk is om een getuigschrift bij een sollicitatiebrief mee te sturen, is het in sommige sectoren gebruikelijk om deze tijdens een gesprek te laten zien. Hierbij geniet u ook van een pressiemiddel om bijvoorbeeld meer uur te werken of in een hogere functie te starten, omdat u dit bij de vorige werkgever ook al deed. Met een positief slotstuk over uw functioneren kunt u natuurlijk nog veel bereiken bij uw sollicitaties. Laat daarom altijd een positief getuigschrift opnemen in een beëindigingsovereenkomst. Zo verbetert u uw positie op de arbeidsmarkt.

Bent u op zoek naar een goede jurist voor uw ontslagsituatie? Kijk eens bij de Ontslagrecht Jurist