Werkgever betaalt loon niet tijdens ziekte

Bent u onverhoopt ziek geworden en heeft u daardoor de afgelopen periode niet kunnen werken. Dan behoudt u uw recht als werknemer op doorbetaling van het loon. Het kan echter gebeuren dat een werkgever weigert te betalen. Werkgever betaalt loon niet tijdens ziekte.Wat doet u dan? Staat u in uw recht als u een loonvordering bij ziekte? En hoe gaat dit in zijn werk?

Als een werkgever financieel wel in staat is om het loon door te betalen en dit weigert te doen, kunt u als werknemer een verzoek tot loonvordering indienen. Hierbij neemt u juridische stappen, zodat de kantonrechter een oordeel kan vellen en hoogstwaarschijnlijk het loon alsnog aan u uitgekeerd wordt.

Wat is loonvordering?

Een verzoek tot loonvordering kan door iedere werknemer in Nederland ingediend wordt. Dit verzoek wordt ingediend als de werkgever weigert om te betalen. In de arbeidsovereenkomst zijn afgesproken opgenomen over de betaling van uw loon. Als deze door uw werkgever niet worden nagekomen is dit in strijd met de Nederlandse wetgeving. Er kan dan gesproken worden van contactbreuk. Hier staat een boete op.

Natuurlijk klinkt dit allemaal heel zwart-wit en is het in de praktijk een stuk lastiger om uw gelijk aan te tonen. Daarom zal u, hoogstwaarschijnlijk met behulp van een advocaat of juridisch adviseur, bewijsstukken moeten leveren om in aanmerking te komen voor een loonvordering. Zodra alle stukken geleverd zijn kan de kantonrechter een uitspraak doen.

In het gunstigste geval zal het loon door uw werkgever alsnog worden uitgekeerd. Daarnaast zal er een wettelijke verhoging plaatsvinden die als boete voor uw werkgever geldt. Ook de incasso- en juridische kosten moeten, indien u de zaak wint, door uw werkgever betaald worden.

Loonvordering bij ziekte

Bij ziekte ligt een loonvordering anders. Over het algemeen moet de werkgever het loon gewoon uitkeren. Dit is hij voor een periode van maximaal twee jaar verplicht. Er kunnen echter situaties ontstaan, waardoor de werkgever deze afspraak niet nakomt. Bijvoorbeeld omdat hij gegronde redenen heeft om twijfels bij uw ziektemelding te trekken. Als hij denkt dat u zonder reden thuis verblijft, kan hij de betaling van uw loon stopzetten. In dat geval bent u verplicht om het tegendeel te bewijzen. Bijvoorbeeld door een bedrijfsarts in te schakelen. Deze kan uw werkgever advies geven en uitleggen waarom u momenteel niet aan het werk kan. Dit advies is bindend. Wat uw bedrijfsarts zegt, moet door de werkgever opgevolgd worden. Doet hij dit niet? Dan is hij bij de wet strafbaar en is het zinvol om een loonvordering in te dienen.

Bedenk wel dat u bewijsstukken moet leveren om uw ziekte aan te tonen. Schakel hierbij de hulp van een juridisch adviseur of advocaat in. Dit is niet bij de wet verplicht, maar kan wel uw slagingskans aanzienlijk vergroten. De advocaat zal samen met u beoordelen of u een reëel kans op slagen hebt en wat hier voor gedaan moet worden. Zo weet u zeker dat u alles uit uw verzoek voor loonvordering haalt.