Een overeenkomst van opdracht wordt gebruikt om de afspraken die twee partijen met elkaar maken vast te leggen. Hierbij gaat het altijd om het verrichten van werkzaamheden. De